Keramik

Keramik är ett gemensamt namn för olika leror, såsom lergods, stengods och porslin.

I Knapagårdens keramikverkstad är det till största delen stengodslera som används. Stengodsleran bränns här i 1260 grader vilket får leran att sintra. Den höga bränningen gör att den färdiga keramiken är helt vattentät oavsett om den är glaserad eller inte. Det gör också godset mycket tåligt. Du kan diska det i maskin och tillaga mat i ugnen i det utan att det tar någon skada. Knapagårdens brukskeramik är förutom tänkt att vara vacker att titta på, meningen att slitas och användas, för det tål den!

Porslinsleran används i Knapagården främst till konstföremål. Men ibland också mindre exkluisivare serier av bruksföremål. Porslinet är vackert, delikat och starkt. Fantastiskt men svårare att jobba med. Bränner porslinet vid 1260 grader här, men det tål högre temperatur.

Lergods förekommer mer sällan på Knapagården. Det bränns vid lägre temperatur, drygt 1000 grader. Det blir vattentätt när det är glaserat annars inte.

Keramiken bränns två gånger efter att den torkat fullständigt. Först vid 980 grader. Därefter glaseras det om man önskar. Efter glaseringen behöver det brännas en gång till, olika högt beroende på leran.