Linderödsvin

bild-9

På Knapagården har vi Linderödsvin som ingår i genbank, med genbanksintyg. Bevarandet av biologisk mångfald är viktigt tycker vi på Knapagården och genom att ha lantrasdjur med genbankskontrakt hjälper vi till att bevara viktig genetisk variation.

Grisarna är ett bra hjälpmedel i odlingarna. De bereder marken bra och tycker mycket om att äta upp ogräs.

2015 finns Sonja, Rut och Rune på gården. De har nu fått tolv fina små kultingar. Hör av dig om du är intresserad av kulting framåt hösten.