Göingegetter

IMG_5439

 

På Knapagården har vi genbanksanslutna Göingegetter. Det är trevliga getter som hjälper oss att hålla ett annars ganska slybevuxet område öppet. Göingegeten är en allmogeget, vilket innebär att det är en oförädlad lantras som under århundradena anpassat sig efter lokala förhållanden och aldrig avlats efter selektion för speciella mål. Det gör rasen tålig och härdig och den har kvar sina ursprungliga egenskaper. Denna genetiska styrka är viktig att bevara för framtiden. (www.allmogegeten.se)

Just nu finns fem getter och en bock på gården. Vi har också killingar som är till salu, två bockar och tre getter, de är leveransklara i juli. Då barnen tycker mycket om att vara hos getterna här på gården är våra getter otroligt tama och tillgivna.